Gör Sverige i framtiden – digital kompetens

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vi ska tänka ”digitalt först”, säger it-minister Mehmet Kaplan – hur påverkar det samhället och skolan?

StartsidaFör att nå sina IT-politiska mål tillsatte regeringen 2012 en tillfällig myndighet, Digitaliseringskommissionen som kommer med ett slutbetänkande hösten 2016. Sedan dess har ett antal rapporter om digitaliseringens möjligheter publicerats liksom statistik på webbplatsen digitalasverige.se där man kan följa utvecklingen mot målen inom olika områden.

Sverige ligger långt fram

I rapporten Gör Sverige i framtiden – digital kompetens  jämförs hur Sverige ligger till när det gäller digital kompetens i förhållande till omvärlden inom de fyra livsområdena privatliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv. Det visar sig att Sverige visserligen ligger långt fram men att utvecklingen har avstannat.

Att kunna använda digitaliseringen möjligheter är viktigt för varje individ och i privatlivet har svenskarna en god problemlösningsförmåga med stöäd av datorer, en relativt hög andel har testat att programera och vi använder i hög grad mobilt internet.

I samhällslivet är digital kompetens viktig för demokratins utveckling, social sammanhållning och aktivt medborgarskap. I Sverige används offentliga IT-tjänster mycket, men det finns fortfarande kommuner som inte tillhandahåller e-tjänster och det finns mycket att utveckla när det gäller att dela öppna data.

Digital kompetens inom utbildningen i Sverige mäts bl a av tillgången till och användningen av datorer och IT i undervisningen, digital kompetens hos eleverna, lärarnas kompetens att använda IT samt lärarnas förståelse för de möjligheter som it skapar för eleverna.
Sverige har en mittenposition i EU, flest datorer per elev i åk 8, men det är inte lika vanligt att lärarna använder IT i undervisnngen som i vissa andra länder.

Inom arbetslivet uppstår nya yrken och allt fler arbeten inkluderar med självklarhet digitala verktyg och arbetssätt. Sverige är topprankade när det gäller upplevd digital kompetens men det finns problem med att rekrytera it-specialister och när det gäller export av IT-tjänster ligger vi globalt på tolfte plats.

Trots att svenskar är flitiga internetanvändare finns en digital klyfta, fler män än kvinnor kan programmera, fler högutbildade och fler yngre använder internet och e-tjänster än äldre och lågutbildade.

Sverige halkar efter i DESI 2015

 

desi-compositedesi-score-vs-speed-15-16_0 (1)

 

Att Sveriges utveckling stagnerar bekräftas av den senaste mätningen av The Digital Economy and Society Index (DESI) som summerar indikatorer relevanta för digtal utveckling. Här ser vi att sverige ligger totalt sett på andra plats efter Danmark mycket beroende på att faktorerna Humankapital och Uppkoppling är hög. Men Sverige är också det enda land som inte utvecklar sin DESI 2015.

 

Gör Sverige i framtiden – Digital kompetens

Om tjugo år beräknas hälften av alla arbetstillfällen försvinna på grund av digitalisering och automatisering. Redan idag finns fler programmerare än grundskollärare och bristen på IT-kunnig arbetskraft beräknas vara uppemot en miljon i euroområdet. I ljuset av detta kan man förstå titeln ”Gör Sverige i framtiden – digital kompetens”. För att samhällets resurser ska räcka till i framtiden behöver vi använda digitaliseringens möjligheter och alla behöver digital kompetens, en kompetens som över tid kommer att utvecklas och förändras. Jag citerar Digitialiseringskomissionens ordförande Jan Gulliksen:

Det räcker inte längre med att bara ta en examen. I en snabbt föränderlig värld krävs att man kontinuerligt kan ställa om och utveckla den kompetens som behövs för att möta nya utmaningar. Hela lärandesystemen behöver utformas till att innefatta ett livslångt lärande och byggande av digital kompetens.

Utredningens förslag om digital kompetens

Digitaliseringskomissionen uppmanar regeringen att ta ansvar och ger ett par förslag på hur detta kan gå till

  • Regeringen bör årligen följa och analysera utvecklingen av digital kompetens inom högre utbildning.
  • Regeringen bör kontinuerligt följa och analysera könsbalansen inom itutbildningar.
  • Regeringen bör införa en skattereduktion för kompetenshöjande insatser för digital kompetens i hemmet.
  • Sveriges kommuner bör erbjuda digitala servicecenter till innevånarna för att utveckla invånarnas digitala kompetens.

Det återstår att se om regeringen tar utmaningen på allvar och oavsett detta – om samhället i stort inser vidden av digitaliseringens förändrande kraft och förmår ta vara på dess möjligheter. Jag återkommer med fler blogginlägg om digital kometens under de närmaste veckorna.

 

Annons

Jag är fyrabarnsfar, lärare och IT-pedagog.

Märkta med: , ,
Publicerat i Digital kompetens

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

andreas skog nätkärlek
Arkiv

%d bloggare gillar detta: