Bloggarkiv

Jamie’s Dream School

Jamie Oliver kände sig enligt utsago besviken av det engelska skolväsendet, nu som trettiofemåring vill han skapa sin egen drömskola, fylld av kända auktoriteter inom olika ämnesområden. Inte nödvändigtvis lärare, men människor med stor kunskap och pondus. Allt sänds i

Märkta med: ,
Publicerat i Personligt

Gamla bilder får nytt liv i skapande skolor

Skapande Skola Skapande skola är en satsning från regeringen där statens kulturråd fördelar 150 miljoner i syfte att stärka arbetet med kultur i grundskolan. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i

Märkta med: , ,
Publicerat i Lärresurser
andreas skog nätkärlek
Arkiv