Nominerad till Surfa lugnt-priset 2016!

andreas_unghästen_holmsund

Jag är så glad och tacksam för  att jag och min föreställning #nätkärlek som jag gjort tillsammans med teatergruppen UngHästen är nominerade till Surfa Lugnt-priset 2016!

Läs mer om föreställningen #nätkärlek och rösta med allt vad du har till och med onsdag 160120 på Surfa lugnt webbplats

logga

Surfa Lugnt driver ett nationellt initiativ för att höja skolans och vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

Bakom Surfa Lugnt står följande organisationer:
BRIS, Com Hem, Fryshuset, IT&Telekomföretagen, Post- och telestyrelsen, IIS – Internetstiftelsen i Sverige, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Telenor och Bredbandsbolaget.

 

Annons
Märkta med:
Publicerat i Okategoriserat, Sociala medier, Unga och nätet

Veckans Youtube: Dylan William om formativ bedömning

I en kort och kärnfull intervju beskriver Dylan William varför det är nödvändigt att arbeta med formativ bedömning för attutveckla undervisningen. Undervisningen ska baseras på vad vi vet om eleven – då blir den effektivast. Och en skolledares uppgift är att arbeta med pedagogernas lärande – det är vi som arbetar i skolan som behöver utvecklas för att skolan ska bli bättre.

 

Publicerat i Okategoriserat

Sociala medier och lärande på Pedagog Malmö Live!

Tisdag 29 september föreläser jag och många andra på Pedagog Malmö Live! – en gemensam fortbildningsdag för Malmö stads skolförvaltningar som genomförs på Pauliskolan och Malmö latin. Jag kommer att tala om hur vi kan använda oss av internets möjligheter till kommunikation och interaktion i lärandet.

På kvällen blir det dessutom en föreställning om livet på nätet – #nätkärlek – för pedagoger i Malmö tillsammans med teatergruppen UngHästen. Kanske, kanske finns det ännu plats? Vi spelar 18.30 i Malmö Latins nya aula – välkommen!

 

Publicerat i Okategoriserat

Tre råd till unga som utsatts för #näthat

Vad ska man göra om det börjar brinna på Instagram eller om någon blir akut sjuk på Facebook? Det är viktigt att man känner till var nödutgångarna finns – innan det uppstår en olycka.

näthat

Det första rådet jag brukar ge till unga som är utsatta för hat och hot på nätet är att berätta. Ibland kan det rent vara livsviktigt att berätta och framförallt kommer trollen att bli mindre skrämmande när du släpper in ljus i mörkret. Berätta även om mamma blir galen, berätta även om du skäms, kärleken från dina närmaste kommer att räcka. Det är aldrig, aldrig ditt fel om du blir hotad. Vi vuxna bryr oss även om vi inte förstår allt på nätet, berätta för din förälder, lärare eller kurator.

Det andra rådet handlar om att säkra bevis. detta betyder att du behöver göra skärmdumpar på näthatet, detta bör du gärna göra tillsammans med ett vittne och så snabbt som möjligt. Det kan vara svårt att samla på skräp, men om du vill polisanmäla kan det underlätta att bedöma brottet om det finns bildbevis.

Det tredje rådet är att anmäla. I första hand till den webbplats där kränkningen har skett, det är inga andra än vi som lever utanför nätet som också lever på nätet och om vi är många som protesterar mot näthat kommer det att ge effekt. Går man i skolan ska man anmäla alla kränkningar till skolan och deras likabehandlingsteam som har skyldighet att utreda mobbning. Till sist ska man också polisanmäla om man är utsatt för brott. Samma regler gäller på nätet som utanför och det är vanligt med brott som t ex ”Olaga hot”, där hot mot hälsa eller egendom framkallar allvarlig rädsla. Andra brott kan vara ”Förtal” där man framställs som en klandervärd eller brottslig person, eller ”Ofredande” där någon med uppsåt mot din vilja upprepade gånger söker upp dig via sociala medier eller mobiltelefon.

Läs mer i boken ”Hat på nätet – Vad får du inte skriva på internet?” från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs på Kränkt.se om hur du anmäler till några vanliga sajter

Publicerat i Unga och nätet

Temadag om Lärande och IKT på Umeå universitet v44

För femte året i rad är jag med och arrangerar en temadag om Lärande och IKT på Umeå universitet under v44. Detta år inleder vi med en föreläsning om Digital didaktisk design med forskare från institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap kl 10.00 – 12.00 tisdag 151027. Föreläsningen webbsänds på http://mittmediacenter.se/direkt.

inspelning_micke_650x150-640x148

Lars Norqvist och Peter Bergström kommer att redovisa resultat från deras studier av användandet av iPad i undervisningen. Deras forskargrupp har besökt alla nordiska länder och tagit fram en modell för att utvärdera vilka faktorer som behöver stärkas för att gynna djuplärande. Jag ser mycket fram emot att ta med mig deras didaktiska-design-pentagon in i klassrum i Västerbotten för att ge pedagogerna ett verktyg för att utveckla sin undervisning och lärandesituationen

Skärmavbild 2015-09-21 kl. 15.01.14

Ovanstående bild är från professor Isa Jahnkes bok ”Digital Didactical Designs: Teaching and Learning in CrossActionSpaces”

Gratis workshops på eftermiddagen – anmäl dig här!

Parallella workshops
Flip the teacher, not only the classroom Teachers often under-utilize the learner’s capacity to generate and contribute content that can be used by teachers and by fellow students, present and future. This presentation is Learner Generated Content for quizzes, exams, video lectures and more. Why do all the work when you can instead activate learners to help learners? Bra om deltagare har en smartphone, tablet eller dator med sig, men inte nödvändigt. Presentation hålls på engelska och svenska.

Satish Patel, IKT-coach, HUMlab, Umeå universitet Till anmälan

Appen Bitsboard för varierad träning vid språk- och begreppsträning mm. Skapa egna läromedel via flashcards med foto som du tar själv eller från bildgalleri. Spela in ljud till bilderna. Ta med egen platta med appen Bitsboard installerad. För lärare i alla stadier där bild kopplad till begrepp och ljud behöver tränas.

Ann-Sofie Burman, mediepedagog, MediaCenter Till anmälan

Google i klassrummet Hur kan man arbeta kollaborativt och formativt med stöd av Google Apps for Education? I denna workshop skapar vi dokument, presentationer och formulär – verktyg som underlättar samarbete, feedback och delakultur i skolan.

Robert Granlund, mediepedagog, MediaCenter Till anmälan

Medie- och informationskunnighet – om barns och ungas medievardag Barns medievardag är en annan än för bara några år sedan. Internet är en miljö där våra barn och unga rör sig många timmar varje dygn; hur kan vi stötta och hjälpa, föregå med gott exempel och på andra sätt se till att göra denna närmiljö till ett tryggt och säkert ställa att vara? En föreläsning varvad med praktiska övningar.

Tomas Svedgård och Jenny Lindmark, mediepedagoger, MediaCenter Till anmälan

Responsverktyg för formativ bedömning I denna workshop kommer vi att testa flera olika webbaserade verktyg för att synliggöra elevernas lärande. Du kommer att få göra egna frågor och övningar i mentimeterverktyg, frågesportsverktyg och digitala anslagstavlor. Ta med egen dator eller platta.

Andreas Skog, mediepedagog, MediaCenter Till anmälan

Digitalt berättande Genom berättande kan elever inspireras och utveckla sitt lärande. I denna praktiska workshop får du testa flera webbaserade berättarverktyg som du direkt kan använda tillsammans med eleverna, även i yngre åldrar

Dan Carlsson, IT-pedagog, Umeå kommun Till anmälan

Kaffe 14.00-14.30

Program eftermiddagen, pass II (kl. 14.30-16.00):

Parallella workshops
Flippa klassrummet – hur kommer jag igång? Det finns många metoder för att skapa en flippad lektion. I denna workshop ska vi prova både skärminspelning med dator och hur du med din iPhone eller iPad kan spela in och dela dina flippade lektioner med dina elever.

Per Andersson, adjunkt vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet och Peter Lundström, mediepedagog, MediaCenterTill anmälan

Flippa klassrummet – hur kommer jag igång? Det finns många metoder för att skapa en flippad lektion. I denna workshop ska vi prova både skärminspelning med dator och hur du med din iPhone eller iPad kan spela in och dela dina flippade lektioner med dina elever.

Robert Granlund och Andreas Skog, mediepedagoger, MediaCenter Till anmälan

Appen Bitsboard för varierad träning vid språk- och begreppsträning mm. Skapa egna läromedel via flashcards med foto som du tar själv eller från bildgalleri. Spela in ljud till bilderna. Ta med egen platta med appen Bitsboard installerad. För lärare i alla stadier där bild kopplad till begrepp och ljud behöver tränas.

Ann-Sofie Burman, mediepedagog, MediaCenter Till anmälan

Medie- och informationskunnighet – om barn och ungas medievardag Barns medievardag är en annan än för bara några år sedan. Internet är en miljö där våra barn och unga rör sig många timmar varje dygn; hur kan vi stötta och hjälpa, föregå med gott exempel och på andra sätt se till att göra denna närmiljö till ett tryggt och säkert ställa att vara? En föreläsning varvad med praktiska övningar.

Tomas Svedgård och Jenny Lindmark, mediepedagoger, MediaCenter Till anmälan

Alternativa verktyg i Googlemiljö I denna workshop öppnar vi dörrarna till en mängd verktyg för att stötta elevers läs- och skrivutveckling i Google Apps for education. Vi tittar bland annat på Claro Read, Stava Rex, Spell right och olika verktyg för uppläsning och tal till text. Ta med egen dator och Googlekonto.

Dan Carlsson, IT-pedagog, Umeå kommun Till anmälan

GTD®, Getting things done för lärare och skolledare Hur kan man som pedagog och skolledare omvärldsbevaka effektivt utan att drunkna i informationsfloden? Under en tioårsperiod har Per-Daniel utvecklat en metodologi baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Per-Daniel delar med sig av framgångar och fallgropar – allt från praktiska tips till konkreta exempel med den senaste tekniken och mer än 2000 länkar till användbara programvaror, appar, notiser om forskning.

Per-Daniel Liljegren, FoU-ledare inom skola och utbildning, Region Västerbotten Till anmälan

Läs mer och anmäl dig via universitetes webbplats!

Ladda ner informationsblad

Publicerat i Digital kompetens, Lärresurser

Leva onlife – unga och internet i Sundsvall

France in XXI Century. School
Denna vecka är jag i Sundsvall för att träffa elever, lärare och föräldrar på två grundskolor. Jag kommer att prata om att leva uppkopplad – att vara onlife. Och hur viktigt det är att varken vi vuxna eller barn missbrukar den makt vi har på nätet, makten att påverka och att göra gott – att visa #nätkärlek.

Troligtvis kommer jag att visa ovanstående bild som gjordes för cirka ett hundra år sedan av den franska konstnären Villemard, han hade i uppdrag att gestalta hur skolan skulle se ut år 2000. Visst kan man se att han var före sin tid? Alla är uppkopplade, alla kan ta del av informationen samtidigt, vissa lärare skulle säga att det vore skönt om man kunde överföra kunskap bara genom att koppla upp eleverna. Men frågan uppstår genast – vad lyssnar eleverna till? Vems sanning hör de i sina lurar? Lever vi som är uppkopplade i en ny bubbla där vi endast tillåter nyheter och information från likasinnade? Vi förstår idag att det inte är tillgång till information som är problemet utan att avgöra vad som är sant.

Det som Villemard missade är den kulturella förändring som tekniken har fört med sig. Det finns ingen underdånig tekniker som står och vevar (även om vi ibland önskar att det vore så :-)) Det är också så att eleverna många gånger har en större makt på nätet än läraren och i synnerhet om de kopplar ihop sig. Internet innebär en demokratisering av information och kunskapande. Läs gärna Jan Hylens utmärkta inlägg om hur användningen av mobiltelefoner förändrar maktförhållandet i klassrummet.Flyer_Internet

Och nu uppstår en intressant situation, hur ska vi utbilda en generation som håller en annan karta i handen än den vi är vana att titta på? Vi vuxna behöver ödmjuka oss och våga visa genuint intresse för barn och ungas verklighet samtidigt behöver vi lita till vår moraliska kompass, den håller också i okänd terräng.

Och är du i närheten av Sundsvall onsdag 150520 är du välkommen till Åkersviksskolan kl 18.30.

 

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Digital kompetens, Unga och nätet

Veckans YouTube: Läskunnighet i dataspel och i skolan

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” LGR11

Vad betyder det om vi tänker in den kulturella kontext som unga lever i idag? Många killar på högstadiet spelar t ex dataspel flera timmar varje dag och ofta tänker jag att vi ska använda spel och sociala medier för att uppnå våra mål i skolan, men den amerikanska professorn Constance Steinkuehler utmanar oss tänka på vår utbildning som ett medel för att uppnå elevernas mål – då blir lärandet relevant!

Märkta med: , , , ,
Publicerat i Sociala medier, Unga och nätet, Veckans Youtube

Frågor om #näthat och #nätkärlek från Ålidhemsskolan i Umeå

Jag är inbjuden att prata om #näthat på Ålidhemsskolan i Umeå tillsammans med Wilma Nilsson, en ung youtuber som har en stor publik bland ungdomar i åldrarna 10 – 15 år. Vi kommer att träffa elever i årskurs 6 och 7 och jag har fått en del frågor som jag tänkte försöka svara på.

andreas_skog_wilma_nilsson

 1. Vad är näthat? Hur många har blivit utsatta för näthat?
  Elaka kommentarer på nätet brukar kallas näthat, men även om det är moraliskt fel att säga dumma saker till någon annan behöver det inte vara straffbart. Hot och kränkande är dock olagligt i lagens mening och kan leda till straff. Och det gäller ju utanför nätet också 🙂
 2. Polisanmäla näthat, är det någon idé? När och hur mycket ska det vara innan polisen kan göra något?
  Man ska aldrig behöva tåla hot, och är man rädd eller blir förtalad kan man anmäla detta till polisen. Det är inte säkert att man får rätt även om man anmäler eftersom det behövs bevis och uppsåt för att fälla någon för brottet.
 3. Hur anmäler man näthat?
  Man ringer till polisen på nummer 114 14 och berättar vad man varit utsatt för, sedan får man hjälp med hur man ska gå vidare. Läs mer om att anmäla.
 4. Vad ska man göra om man blir mobbad i sociala medier? Vad ska man göra om man får anonyma hot, på tex ask osv? Vart ska man vända sig?
  Framförallt är det viktigt att dela det som händer med någon annan. Berätta för en vuxen, en lärare, rektor, förälder eller kurator. Anmäl också till webbplatsen och om det är brottsliga kränkningar är det bra att ta skärmdumpar som bevis – och polisanmäla. Och komihåg att det aldrig är du som är hotad som ska skämmas!
 5. Varför har vissa sociala medier det så att du kan skriva anonymt?
  Sociala medier drivs av företag som tjänar pengar på att många tittar och klickar. Om anonymiteten lockar till trafik på webbsidan är det bra för företaget. Sedan kan det vara viktigt att få vara anonym för att kunna berätta hur det är på riktigt om man t ex lever i ett land där man inte har yttrandefrihet.
 6. Hur tycker du att man ska vara på sociala medier? Hur kan man undvika hot?
  Det är viktigt att förstå att allt man skriver riktas till en annan människa, som kommer att tolka det jag skriver utifrån sin syn på världen. Det är lätt att missförstå varandra när man kommunicerar med text och därför är det bra att reda upp konflikter utanför nätet så att den inte får för stora proportioner.
 7. Hur gammal måste man vara för att få blogga?
  Det finns ingen åldersgräns, men en del företag vill att man ska vara 13 år för att få skapa konton hos dem. Det bästa är att prata med sina föräldrar så att de kan hjälpa till ifall man får knepiga kommentarer på sin blogg. Sedan kan man ställa in olika säkerhetsinställningar tills man känner sig trygg.
 8. Om man ser att någon blir utsatt, hur ska man tänka kring att berätta det för föräldrar, lärare etc när det gäller någon annan än en själv?
  Det är viktigt att lyssna på sin vän, men samtidigt är det inte rätt för ett barn att behöva känna ångest eller oro, eller att bära andras oro, det är alltid en vuxen som ska ta den bördan – därför måste man ibland säga till sin vän att det bästa är att låta en vuxen få veta, man kan erbjuda sig att vara med och berätta.
 9. Finns det någon stödgrupp eller någon man kan kontakta om man blir utsatt för näthat?
  Det finns många initiativ i sociala medier, tex http://inteokej.nu/ och http://nathatskampen.blogg.se/ sedan får man fråga sina kompisar eller sin kurator om de känner till någon grupp. Men egentligen är ju näthat ingen egen typ av hat, de flesta som blir mobbade på nätet blir det också utanför nätet och därför kan vi alla träffas och pratas vid om hur vi ska behandla varandra med respekt.
 10. Hur bör man tänka kring att lägga upp bilder där ens kompisar är med? Eller om man själv finns med på bild eller blir taggad fast man inte vill?
  Det är viktigt att alltid lyssna till andras åsikter och man ska inte berätta någon annans historia. Vill man inte vara med på bild ska det respekteras, men samtidigt får man komma ihåg att det inte är farligt att finnas med bild på internet och att det inte är olagligt att ta en bild av någon annan. Detta är skyddat av upphovsrätten.
 11. Vad säger lagen om man hackar någon annans konto och använder det, eller om man skapar ett nytt konto i någon annans namn?
  Att hacka ett konto kallas dataintrång, det kan också vara att utan lov skaffa sig tillgång till fakta eller information som finns på en dator eller surfplatta, t ex någons privata bilder. Dataintrång är straffbart och kan ge böter eller fängelse upp till två år.

Vill du vet mer och lyssna till en riktig jurist rekommenderar jag note-podden med coola Mårthen Schultz (känd från Trolljägarna på TV3)

Länkar

No Hate speech movement

Kränkt.se

BRIS

Juridikinstitutet

Polisens hjälpsida om näthat

Publicerat i Okategoriserat

Lärares lärande på Mittlärande

Ännu en gång har jag fått förmånen att föreläsa för lärare i Sundsvall på konferensen Mittlärande. Att få förmedla nya idéer och ny energi är en stark drivkraft för mig och jag hoppas att jag i någon mån lyckas i mina ambitioner. Det är dessutom en förmån att få träffa andra föreläsare som ”ger järnet”. Från Skolverket deltog Katarina Lycken Rüter som berättade om hur Skolverket stöder arbetet med digitaliseringen av skolan. Micke Gunnarsson berörde oss med sin fantastiska föreläsning om hur vi ska anta ett barnperspektiv och många, många lärare från Sundsvall delade med sig av hur de med nya grepp tar sig an framtiden i sina klassrum.

Lär sig lärare?

Ja frågan är relevant och jag tror att Mittlärande bidrar till det – men räcker det? Det märks att deltagarna i år var mer förberedda och att det hade hänt mycket hos många. Lärandet börjar, och måste börja, med att man börjar tro att det spelar roll hur man gör, hur man använder tekniken och hur man ser på eleverna. Och detta bidrar föreläsningar och redovisningar till.

Lärandet fortsätter sedan och befästs om mina idéer omsätts i handling i en dialog med elever och kollegor. Och här är den svaga punkten med alla konferenser – hur går vi vidare? Och kanske är det så att man borde skapa mer dialogytor under själva konferensen så att det blir mer utrymme för frågor och funderingar?

Mina presentationer

Här kommer mina två presentationer – först om hur man använder IKT och digitala lärresurser i matematikundervisningen

och sedan talade jag om mitt favoritämne: Livet på nätet och skolans demokratiuppdrag

Hör av dig om du blir intresserad!

Märkta med: , , , , , ,
Publicerat i Lärresurser, Matematik, Unga och nätet

BETT 2015 med Datorn i Utbildningen

bett15smallÄnnu en gång kommer jag att få förmånen att åka till BETT – en av världens största mässor för IT och lärande. Detta år blir mitt uppdrag att dels arbeta för DiU med dokumentation och rapportering i sociala medier och dels att omvärldsbevaka för MediaCenters räkning.

Häng med till BETT i olika kanaler

Hashtag #DIUBETT2015 kommer att användas både på Instagram och Twitter. Även #BETT2015 kan vara intressant att följa. Sedan kommer jag att lägga upp intervjuer på DiUs Vimoekanal som jag sedan länkar in på Facebooksidan Framtidens Lärande. Förhoppningsvis blir det en del klipp även på min egen Youtubekanal och på bloggen förstås.

Vad kommer jag att berätta om?

Tisdag och onsdag är jag i Köpenhamn där danska skolor, forskare och politiker beskriver hur de arbetar med en nationell strategi, med mobil tillgänglighet, trådlösa nät, digitala läromedel, med lärarutbildning och pilotskolor.

Torsdag och fredag är jag i London och följer Svenska, Skandinaviska och europeiska trender och erfarenheter på BETT bl a  Scandinavia@BETT, där de tre skandinaviska ländernas experter och myndigheter gemensamt med Horizon Report Scandinavia presenterar en rykande färsk trendspaning av utbildningsteknologi på 1-5 år sikt.

Väl mött!

 

 

Publicerat i Sociala medier
andreas skog nätkärlek
Arkiv