Vad säger skollagen om trygghet och studiero på internet?

Skollagen beslutas av riksdagen och innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet.

Trygghet och studiero på internet?

I skollagens femte kapitel, paragraf 3 står det om skolmiljön att

”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”

förutom det ska skolan följa kraven på en god arbetsmiljö från arbetsmiljölagen. Alla elever ska alltså ha en trygg skolmiljö med studiero. Vad innebär det om en stor del av elevens arbete sker på nätet? Ska skolan bry sig om vad som ”händer på nätet”?

5813325301_8ccba6f627_z

”Camp Kanchanaburi 2010 186” by nist6dh CC:BY-SA http://www.flickr.com/photos/53801255@N07/5813325301/

Uppkopplad – hela tiden
Idag har uttrycket ”att vara på nätet” i princip spelat ut sin roll, alla elever är uppkopplade och de flesta hela tiden. Det som händer på nätet händer i en människas liv, lika mycket som det som händer i biblioteket eller i ett samtal, eller i en brevväxling. 2014 använder en fyraåring mobilt internet lika mycket som en fjortonåring gjorde 2010 och en tolvåring har flest enheter att koppla upp sig med av alla i samhället.

Online och offline
Vi vuxna brukar hävda att samma regler gäller på och utanför nätet, samtidigt går vi hårt åt våra meningsmotståndare i kommentarsfälten, vi använder upphovsrättsskyddat material och tvekar inte att dela en smaskig berättelse vi har läst om ”på nätet”. Ännu verkar inte poletten ha ramlat ned.

Det är värderingarna som måste ändras – inte nätet.
Hur ska vi i skolan hantera elevernas integritet på nätet och den mobbning som sker på nätet? Om vi inte tar nätet på allvar kan vi vifta bort dessa frågor, men förstår vi att det är vi människor och våra värderingar som speglas i nätets spegel då är det dags att skrida till handling. Inte genom att stänga nätet utan genom att värna de demokratiska och humanistiska värderingar som vårt samhälle vilar på.

Åtgärder mot kränkande behandling på internet

I arbetet mot kränkande behandling föreskriver skollagen att varje skolenhet ska ha ordningsregler och en plan mot kränkande behandling.

”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.”

Skolan ska ta tillvara elevernas åsikter om hur de vill bli bemötta – både på Internet och i skolcafeterian. Vi måste ge eleverna tid att reflektera över hur man är en bra kompis i korridoren – och i sociala medier. Vi behöver (som vanligt) jobba med värderingsövningar, träna empati och låta elever ta ställning också när det gäller internetmiljön.

Ett målinriktat arbete
I kapitel sex i skollagen står

”Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.”

och

”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.”

Ett målinriktat arbete där vi genomför åtgärder för att motverka kränkande behandling på Internet – det är huvudmannens uppgift. Jag säger wow! Jag tror att barn och unga verkligen skulle känna att detta vore relevant.

Egentligen tror jag att det är liknande åtgärder som för andra delar av skolmiljön, men antagligen betyder de ännu mer eftersom detta område är eftersatt. Lärare behöver utbildas, elever behöver utbildas, elevvårdsteam behöver digital medvetenhet, strategier för samtal och stöd behöver dras upp. Elevråd och elevskyddsombud behöver engageras.

Plan mot kränkande behandling

I kapitel sex, paragraf 8 beskrivs den obligatoriska planen mot kränkande behandling.

”Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. ”

Denna plan måste givetvis även innefatta platsen internet där eleverna befinner sig stora delar av dygnet. I planen bör det årligen finnas en kartläggning över hur eleverna använder nätet och hur de blir behandlade där. Det bör finnas planerade temadagar och etiska ställningstaganden i förhållande till nätet bör vävas in i många olika ämnen. Varför inte en livskunskapskurs som drivs av elevhälsan – på nätet?

När man bollar begreppen fram och tillbaka och menar att online och offline inte skiljer sig åt skulle man ju kunna komma tillbaka till ruta ett, det behövs ingen speciell plan för internet, inga speciella åtgärder. Jag anser dock att likabehandlingsarbetet i skolan måste ta hänsyn till den arena som unga använder för kommunikation, lärande och identitetsskapande – inte bortse från den.

Internet kopplar ihop skolan med världen utanför
Verkligheten tränger sig på när internet öppnar dörrarna mot omvärlden, internet har uppenbarat vikten av att skolan tar frågor om likabehandling på allvar. I grunden är det bra för skolan, skolan ska vara på riktigt, där arbetar riktiga människor som ska ha en riktig arbetsmiljö och där det ska vidtas riktiga åtgärder när någon blir diskriminerad, vare sig det sker på nätet eller i klassrummet.

 

Annons

Jag är fyrabarnsfar, lärare och IT-pedagog.

Märkta med: , , , , , , ,
Publicerat i Digital kompetens, Unga och nätet
2 kommentarer på “Vad säger skollagen om trygghet och studiero på internet?
  1. […] PS. Jag kommer också att medverka i kvällens Teachmeet kl 19.00 och prata om hur man kan skapa trygghet och studiero på nätet. […]

  2. […] mer Om föreställningen #nätkärlek Skollagen om trygghet och studiero på nätet Ignite talk om ungas integritet på […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

andreas skog nätkärlek
Arkiv

%d bloggare gillar detta: