Lärares möte med sociala medier

Niclas Ekberg som nyligen disputerat med avhandlingen ”Lärares möten med Sociala medier: Applikationer i behov av explikationer” kommer att föreläsa om ”Sociala medier – mellan hype och möjligheter” under Framtidens lärande i Nacka nästa vecka. Jag kommer också att vara med på ett hörn och berätta om mina erfarenheter av sociala medier i undervisningen. Med  Niclas tillåtelse publicerar jag här hans utökade seminariebeskrivning. Läs mer om Niclas i Lärarnas nyheter.

https://i0.wp.com/www.lararnasnyheter.se/sites/lararnasnyheter.se/files/imported/ORIGO%200312%20TILL%20WEBB/origo_1203_nyforskning-web-images/PD_120330_8067_fmt_0_0_1.jpeg

Detta seminarium avser att ge dig som deltagare möjlighet att inleda – eller fortsätta – samtalet om sociala mediers användning i undervisningen. Seminariet bygger på dialog med och utbyte mellan deltagarna, som vi formerar i grupper. Grundstrukturen och hållpunkterna utgörs av (tjänstebeskrivning) Andreas Skogs (Umeå) erfarenheter av IT/mediepedagogiskt utvecklingsarbete och Niclas Ekbergs avhandling “Lärares möten med sociala medier”. Vi avser att under seminariet tillsammans med dig som deltagare och genom tidigare dokumentation lyfta frågan om sociala medier i skolan ur ett såväl elev-, lärar- och skolledarperspektiv som ett forskningsperspektiv. Utifrån dessa perspektiv försöker vi belysa och väcka frågor kring vad som kan vara både rimliga och orimliga föreställningar om och förväntningar på de sociala medierna, vari utmaningarna och möjligheterna ligger samt tänkbara strategier för att använda tekniken i undervisningen.

Nya möjligheter – och krav

Skolans nya styrdokument, och inte minst den senaste svenska IT-agendan, lägger stort fokus på skolans användning av ny teknik. Förväntningarna är stora på vad denna, och särskilt sociala medier, ska kunna åstadkomma för att främja undervisning och lärande. De förhoppningar som omger ny teknik i skolan brukar sällan motsvaras av vad som sker i praktiken. Det finns därför all anledning att i skolan lyfta frågan om användningen av teknik i allmänhet, och sociala medier i synnerhet. Ett mångsidigt seende, eftertanke och en kritiskt konstruktiv dialog ger goda förutsättningar för oss verksamma inom skolan att förhålla oss till teknikutvecklingen och verka för en användning av sociala medier som berikar undervisning och lärande.

Frågan om tekniken

Hur ser vi på tekniken? Vårt förhållningssätt får långtgående konsekvenser för hur vi i skolan ser på valen av nya systemlösningar i skolan, hur vi väljer att implementera tekniken – och inte minst hur tekniken kommer till användning i klassrummet. Erbjuder teknik i sig en användning som utvecklar vår verksamhet, undervisning och lärande? Vad händer om vi i skolan närmar oss teknik som något som varken är “färdigt” eller har givna, inneboende “effekter”, utan som en arena för förhandlingar och mer eller mindre motstridiga maktintressen? Då öppnar sig kanske nya möjligheter till en dialog i skolan mellan skolledning och lärare, lärare emellan och mellan lärare och elever om vad tekniken betyder och vad användningen egentligen syftar till. I blickfånget hamnar kanske inte minst frågor om undervisningens målstyrning och sociala medieanvändningens egenvärde.

Frågan om lärandet

Om teknik inte är neutral utan påverkar oss som människor och vår syn på på oss själva, varandra och världen infinner sig snart frågorna om hur tekniken påverkar och hur vi vill påverka denna. För att svara på dessa frågor behöver vi en stadig förankring i synen på såväl värld och människa som pedagogik och lärande. Under seminariet lyfter vi därför frågor som rör synen på lärarroll och elevroll. Är det så att sociala medier driver fram ett paradigmskifte i hur vi kommer att uppfatta och bedriva undervisning? Det är kanske så att vi behöver tänka nytt ifråga om lärande och teknikanvändning.
Sociala medier gör det lättare att för både elev och lärare uttrycka sig multimodalt. Hur kan vi använda dessa möjligheter för att främja elevers lärande? Med multimodaliteten följer även en utmaning riktad mot den skrivna textens dominans, men frågan kvarstår om vi i skolan är beredda på och välkomnar denna utmaning. Vad händer med synen på kunskap då eleven alltmer tillskrivs en roll som aktivt medskapande – och vilka konsekvenser får det för frågan om bedömning?
Betoningen på lärandets aktiva och sociala dimensioner, tillsammans med en teknik som medger ett lärande som äger rum “överallt, alltid”, tänjer också på vad som ska anses vara ett klassrum och gränserna mellan det personliga och det offentligt skolrelaterade. Vart går gränsen för elevens individuella frihet och ansvar och när faller aktiviteterna inom den undervisande lärarens ansvar? Dessa frågeställningar pekar inte bara på behoven av en dialog kring vår syn på människa, lärande och teknik eller kring sociala mediers specifika utmaningar och möjligheter utan också på behovet av att under seminariet lyfta frågan om tänkbara strategier för användningen av sociala medier i undervisningen.

Annons

Jag är fyrabarnsfar, lärare och IT-pedagog.

Märkta med: , , ,
Publicerat i Sociala medier
2 kommentarer på “Lärares möte med sociala medier
  1. PatriciaMellin skriver:

    Jag undrar vem skall undervisa vem? Lärarna eller eleverna? Sociala Medier handlar inte bara om teknik. Det krävs ett holistisk tänkande för att implementera sociala medier inom skolsystemet. Det finns många problem i vissa skolor som man skulle behöva först lösa innan man börjar satsa på sociala medier.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

andreas skog nätkärlek
Arkiv

%d bloggare gillar detta: