Föreläser om Matematik och digitala lärresurser på konferensen Framtidens Läromedel i Uppsala

På onsdag föreläser jag på konferensen Framtidens läromedel i Uppsala på temat:

Varför behöver vi använda digitala lärresurser i matematikundervisningen och hur gör vi det på bästa sätt?

Och här kommer ett kort talarmanus. Vill du höra föreläsningen i sin helhet får du kontakta mig så kan vi nog ordna den saken också 😉

Varför används inte IT inom matematikundervisningen?

Skolverkets undersökning 2009, 2010 har visat att IT inte används i matematikundervisningen. Det finns flera orsaker till detta. Tillgång till utrustning och kompetens har varit ett hinder, men när dessa två faktorer nu börjar förändras kvarstår andra hinder av mer kulturell art. Ämnets karaktär och matematiklärarens identifikation med sitt ämne samt en okunskap om målen för undervisningen gör att matematiken ofta blir läromedelsstyrd och inriktad på att klara proven. Eleverna lär sig för skolan och inte för livet.

Vad säger rapporterna?

Nationella utvärderingen, TIMMS och PISA visar på sämre matematikkunskaper hos svenska elever, i synnerhet hos de som är svagast. Det matematiska samtalet har ersatts enskilt arbete i boken som inte ska förväxlas med individualisering. Den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas är en engagerad lärare som har höga förväntningar.

Kursplanen i Matematik läst i ett digitalt perspektiv

Kursplanen i matematik Lgr11, talar om vikten av att eleven får intresse för matematik och att eleven utvecklar förmågor som att använda matematikens olika representationsformer. Genom att använda digitala lärresurser kan vi på ett helt nytt sätt skapa realistiska situationer och använda oss av verkligheten som studieobjekt.

Aktuell statistik från nätet engagerar och motiverar

Genom att använda statistik från BRÅ, eller Factlab kan vi engagera eleverna och jobba med läroplanens formulering att ”utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. Jag visar exempel på hur detta går till.

Vad är en digital lärresurs?

En digital lärresurs kan kategoriseras på många olika sätt. Man kan se på lärresurser utifrån innehåll, där det kan vara allt från IKEA-katalogen till spel. Vidare kan man kategorisera dem utifrån vilken matematisk förmåga som tränas, man kan också dela in dem i funktionella grupper där man går från resurser som ersätter penna och papper till resurser som omdefinierar själva arbetet vilket ger en bättre kvalitet i lärandet utifrån Ruben Puenteduras SAMR-modell.

Exempel på digitala lärresurser

Jag visar digitala lärresurser utifrån min indelning i funktionella grupper. Resurser för färdighetsträning ersätter och förstärker det som kan göras med papper och penna. Resurser som motiverar och använder nya medieformer når elever med olika lärstilar. Resurser som visualiserar och använder sociala dimensioner fördjupar förståelsen för matematiken och resurser som pedagogen själv kan använda för sin egen förkovran eller som demonstration är viktiga verktyg för att förnya och förankra matematiken i aktuell forskning och verklighet.

Läs mer och följ länkarna i mitt inlägg om digitala lärresurser

Annons

Jag är fyrabarnsfar, lärare och IT-pedagog.

Märkta med: ,
Publicerat i Matematik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

andreas skog nätkärlek
Arkiv

%d bloggare gillar detta: