Matematiken når nya höjder med hjälp av IT

Här kommer i urval ett par vackra rader om Matematik ur grundskolans läroplan. Parat med mina kommentarer utifrån perspektivet matematik och IT.

Matematik

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.

Så många gånger får man som mattelärare frågan om varför man ska lära sig matte, både från vuxna och barn. Svaret är ganska enkelt – genom att lära dig matematik lär du dig att tänka, att vara kreativ, att reflektera och blir rustad för att påverka samhällsutvecklingen. Men då måste matematiken bli mer än algoritmer och självständigt arbete i matteboken. Vi går vidare till syftestexten.

Syfte

Reklammaterial från Casio 2012, man vet inte om man ska skratta eller gråta...

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska göra eleverna intresserade av matematik. Ibland agerar vi som frikyrkopastorer, pratar ett språk obegripligt för oinvigda och månar mer om de redan frälsta än dem som håller på att gå förlorade. Nej vi måste inse att alla inte är som vi 🙂 Paulus skrev att han gjorde allt för alla, han ”var en grek för grekerna”. Hur kan vi bli relevanta för den digitala generationen? Hur ska våra barn få en tilltro till sin förmåga och hur ger vi dem möjlighet att uppleva estetiska värden? Genom att använda en miniräknare från Casio?

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Eleverna behöver bli förtrogna med begrepp och metoder och kunna tillämpa dessa med hjälp av digital teknik. Hur naturligt som helt inom de flesta yrken, även inom skolan borde vi arbeta mer med tillämpningar och verkliga situationer för att lära oss räkna för livet. När vi lär eleverna att tolka och presentera data arbetar vi också med elevernas digitala kompetens som innebär att använda informationstekniken på ett säkert och kritiskt sätt samt att samla, granska och värdera information från olika källor, samt att samarbeta i nätverk på Internet. Jag tror att min barn är intresserade av världen, av att kommunicera och av att lära sig. Varför inte använda Internet i matematikundervisningen så får vi till en lösning på ekvationen där engagemang, lust och verklighetsförankring brukar vara okända variabler. Som strålande exempel kan nämnas Gapminder, DN Factlab och Brottsförebyggande rådets statistiktjänster som kan användas till det mesta.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hämta problem från både från barnens digitala och analoga värld, hjälp dem att hitta strategier att lösa dessa problem. Använd de dataprogram som nästan alltid finns på datorer, Excel och olika räknare, men använd också visualiseringsprogram och filmer från Internet. Låt dem själva spela in film och använda digitala lärresurser där de får forma problemställningar – på så sätt kan de utveckla sin förmåga att föra matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att argumentera och göra slutsatser.

Matematiken är underbar och med hjälp av den digitala tekniken kan den förstås och omfamnas på ett helt nytt och lustfyllt sätt.

Annons

Jag är fyrabarnsfar, lärare och IT-pedagog.

Märkta med: , ,
Publicerat i Digital kompetens, Matematik, Personligt
En kommentar på “Matematiken når nya höjder med hjälp av IT
  1. Sture Sjöstedt skriver:

    Andreas Skog.
    Kommer dina insatser att få Sverige att klättra i PISA – ligan och TIMSS-statistiken? Hur många lärare i Sverige har tillräcklig ämneskompetens för att arbeta med läsplattor lika effektivt som Kalla Fakta den 25 mars visade att man med hjälp av krita och ”svarta tavlan” kan göra i Hong-Kong. Där visades hur elever fick lära sig geometri. En svensk lärare visades också, men han fick inte tillfälle att yttra sig. Han borde sagt sanningen om Per-Olof Bentley och dennes 51 – 49 = 18. Du ser väl hur eleverna får detta märkliga svar?
    Sture Sjöstedt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

andreas skog nätkärlek
Arkiv

%d bloggare gillar detta: